HE 208/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirjanpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 lakimies Antti Turunen, Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 kilpailuasioiden päällikkö Satu Grekin, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 ylitarkastaja Marja-Liisa Rantanen, Verohallinto Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 toimistopäällikkö Tiina Visakorpi, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 KHT Tuomas Honkamäki, Suomen Tilintarkastajat ry Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 Finnwatch ry Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 Suomen Kiinteistöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 09.11.2016 asiantuntija Hannu Ylänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 22.11.2016 puheenjohtaja Timo Kaisanlahti, Kirjanpitolautakunta Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 22.11.2016 puheenjohtaja Timo Kaisanlahti, Kirjanpitolautakunta Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 22.11.2016 Suomen Asiakastieto Oy Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 22.11.2016 Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 23.11.2016 professori Pontus Troberg Asiantuntijalausunto 
HE 208/2016 vp TaV 29.11.2016 neuvotteleva virkamies Mika Björklund, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 25.10.2017 11:04