HE 209/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheToinen käsittely
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1456/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1457/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1458/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.10.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 7.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä02.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.12.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 209/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely, ainoa käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 209/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen toimenpidealoitteiden TPA 13/2015 vp, TPA 19/2015 vp ja TPA 48/2016 vp hylkäämisestä.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt01.12.2016
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöttömyysturva  ansioturva  työttömyyspäivärahat  työmarkkinatuki  työkokeilu  työllisyyspolitiikka  nuoret työntekijät  matkakustannukset  työvoiman liikkuvuus  työsopimukset  lomautus  osa-aikatyö  palkkatuki  starttiraha  avustukset  työnhakijat  haastattelut  opiskelu  muutoksenhaku 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (28)
Latest publish 23.10.2017 15.11