HE 209/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä työsopimuslain 13 luvun 6 §:n muuttamisesta ja 1 luvun 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 209/2016 vp TyV 27.10.2016 hallitusneuvos Päivi Pihlajisto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 08.11.2016 lakimies Eeva Vartio, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 08.11.2016 tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 hallituksen jäsen Eija Tuohimaa, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 pääekonomisti Ralf Sund, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 asiantuntija Miia Kannisto, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 Kirkon työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 09.11.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 hallituksen jäsen Tarja Parviainen, Vammaisfoorumi ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 kehittämispäällikkö Erja Lindberg, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 vs. toiminnanjohtaja Anna Kapanen, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 palvelujohtaja Pirjo Juntunen, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 18.11.2016 pääekonomisti Jussi Ahokas, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 22.11.2016 johtava tutkija Pertti Honkanen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 22.11.2016 johtava ekonomisti Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 22.11.2016 Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 24.11.2016 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 24.11.2016 Suomen Kansanopistoyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 24.11.2016 Suomen Kansanopistoyhdistys ry Asiantuntijalausunto 
HE 209/2016 vp TyV 24.11.2016 Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
Latest publish 23.10.2017 15:11