HE 21/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki Kevasta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma66/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki valtion eläketurvan rahoituksesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma67/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
Vahvistettu29.01.2016
Säädöskokoelma68/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä17.09.2015
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajakunta- ja uudistusministeri
Anu  Vehviläinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä18.09.2015
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä23.09.2015
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.09.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä11.11.2015
Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2015 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä11.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.11.2015
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 21/2015 vpsisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2015 vpsisältyvät 1.-3.lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.11.2015
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2015
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.01.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut25.09.2015
Käsittely päättynyt10.11.2015
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkunnalliset eläkkeet  valtion eläkkeet  kirkon eläkkeet  työeläkkeet  julkinen sektori  rahoitus  valvonta  hallinto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (18)
Latest publish 17.8.2016 11:30