HE 21/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Kevasta, valtion eläketurvan rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 Eläketurvakeskus Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 professori Seppo Villa Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 asiantuntija Katja Veirto, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 apulaisjohtaja Marja Nykänen, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 Keva Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp TaV 09.10.2015 työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 hallitusneuvos Erik Strömberg, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 lakiasiainjohtaja Karoliina Kiuru, Keva Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 johdon neuvonantaja Erkki Rajaniemi, Finanssivalvonta Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 neuvottelujohtaja Jukka Kauppala, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 lakimies Pekka Pietinen, Palkansaajajärjestö Pardia ry Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 03.11.2015 työmarkkinalakimies Jouko Hämäläinen, KT Kuntatyönantajat Asiantuntijalausunto 
HE 21/2015 vp StV 05.11.2015 Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.8.2016 11:30