HE 21/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma719/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki ulkomaalaislain muuttamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma720/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a ja 3 c §:n muuttamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma721/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki lapsilisälain 1 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma722/2018
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu10.08.2018
Säädöskokoelma723/2018
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 5
Annettu
Päivämäärä22.03.2018
Allekirjoittajasisäministeri
Kai  Mykkänen
AllekirjoittajaSisäministeriö
Esittelijäundefined
johtava asiantuntija
Jarmo  Tiukkanen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä03.04.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.04.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.04.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2018
Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2018 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.06.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 21/2018 vp sisältyvien 1.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.06.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2018 vp sisältyvät 1.-10. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.06.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä03.07.2018
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä05.07.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut05.04.2018
Käsittely päättynyt20.06.2018
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatmaahanmuuttajat  kolmannet maat  ulkomaalaiset  tutkimustoiminta  opiskelu  työharjoittelu  vapaaehtoistyö  oppilasvaihto  koulutus  au pairit  EU-maat  oleskeluluvat  direktiivit  opiskelijat  tutkijat  yhdenvertaisuus  sosiaaliturva  terveydenhoito  Euroopan unioni 
Latest publish 5.7.2019 11:25