Latest publish 20.6.2022 15.03
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 21/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta
Vahvistettu
10.06.2022
Säädöskokoelma
454/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
10.06.2022
Säädöskokoelma
455/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
10.06.2022
Säädöskokoelma
456/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki avioliittolain 119 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
10.06.2022
Säädöskokoelma
457/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
10.06.2022
Säädöskokoelma
458/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä24.02.2022AllekirjoittajaoikeusministeriAnna-Maja HenrikssonAllekirjoittajaOikeusministeriöEsittelijälainsäädäntöneuvosOuti Kemppainen Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

25.02.2022
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

01.03.2022
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

22.04.2022
Mietintö pantiin pöydälle 26.4.2022 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

26.04.2022
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 21/2022 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

29.04.2022
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2022 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

13.05.2022
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

13.05.2022
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut03.03.2022
Käsittely päättynyt21.04.2022

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

tuomioistuimettoimivaltapäätöksettäytäntöönpanoavioliittolapsikaappauslapsen huoltotapaamisoikeuslastensuojeluEU-maatEU-asetuksetEuroopan unioni