HE 210/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työttömyysturvalain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1451/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 1 luvun muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1452/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1453/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki valtion virkamieslain 5 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1454/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki valmiuslain 99 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1455/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä20.10.2016
LaatijaTyö- ja elinkeinoministeriö
Laatijaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 210/2016 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä16.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 210/2016 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä20.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt08.12.2016
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattyöttömyysturva  työttömyyskorvaukset  työttömät  työnhaku  velvollisuudet  työllisyyspolitiikka  työllisyyskoulutus  palkat  työssäkäyntialueet  kotoutuminen  työvoimapalvelut  maahanmuuttajat 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (23)
Latest publish 8.11.2017 13.35