HE 210/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 210/2016 vp TyV 21.10.2016 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 21.10.2016 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 27.10.2016 asiantuntija Mikko Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 27.10.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 27.10.2016 asiantuntija Samppa Koskela, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 27.10.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 27.10.2016 ekonomisti Heikki Taulu, Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp PeV 10.11.2016 vanhempi hallitussihteeri Johanna Nyberg, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp PeV 10.11.2016 professori Toomas Kotkas Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp PeV 10.11.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 11.11.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 11.11.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp PeV 15.11.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 23.11.2016 kehittämispäällikkö Pirjo Raittila-Parkkinen, Keski-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 23.11.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 23.11.2016 lakimies Eeva Vartio, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 23.11.2016 toiminnanjohtaja Niina Jussila, Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 23.11.2016 tutkija Jouko Karjalainen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 23.11.2016 johtava ekonomisti Kari Hämäläinen, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 23.11.2016 hallituksen jäsen Eija Tuohimaa, Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö - TVY ry Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 02.12.2016 vanhempi hallitussihteeri Timo Meling, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 07.12.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 210/2016 vp TyV 07.12.2016 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 8.11.2017 13.35