HE 211/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työsopimuslain 7 ja 13 luvun muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1467/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merityösopimuslain 8 ja 13 luvun muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1468/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1469/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1470/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.12.2016
Säädöskokoelma1471/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 7
Annettu
Päivämäärä21.10.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä26.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 211/2016 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 211/2016 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä20.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt22.11.2016
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkilpailukyky  irtisanominen  työllisyyskoulutus  työterveyshuolto  muutosturva  valmennus  työntekijät  virkamiehet  viranhaltijat  tulovero  verovapaus  työllisyyspolitiikka 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (18)
Latest publish 28.9.2017 15:14