Latest publish 28.9.2017 15.14
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 211/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kilpailukykysopimuksessa sovittua muutosturvaa, työnantajan ja henkilöstön välistä yhteistoimintaa sekä työterveyshuoltoa koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki työsopimuslain 7 ja 13 luvun muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1467/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki merityösopimuslain 8 ja 13 luvun muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1468/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1469/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1470/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 ja 16 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1471/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä21.10.2016AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriöAllekirjoittajaoikeus- ja työministeriJari LindströmValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

26.10.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

23.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

24.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 211/2016 vp sisältyvien 1.-12. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 211/2016 vp sisältyvät 1.-12. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

20.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

21.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut27.10.2016
Käsittely päättynyt22.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kilpailukykyirtisanominentyöllisyyskoulutustyöterveyshuoltomuutosturvavalmennustyöntekijätvirkamiehetviranhaltijattuloveroverovapaustyöllisyyspolitiikka