HE 211/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki avioliittolain 4 ja 109 §:n muuttamisesta
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma351/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu15.03.2019
Säädöskokoelma352/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä25.10.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijälainsäädäntöneuvos
Laura  Määttänen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä26.10.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 14.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.02.2019
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 211/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen LA 8/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä19.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 211/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen LA 8/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset.
Asian käsittely päättyi.
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä21.02.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä22.02.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.11.2018
Käsittely päättynyt08.02.2019
+ Lakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatavioliitto  alaikäiset  luvat  täysi-ikäiset  uskonnolliset yhteisöt  tasa-arvo  ulkomaat  lapsiavioliitto 
Latest publish 30.1.2020 13:28