HE 212/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 150 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 212/2016 vp HaV 23.11.2016 ylitarkastaja Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 212/2016 vp HaV 23.11.2016 asiantuntija Jarno Talvitie, Terveyspalvelualan Liitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 212/2016 vp HaV 23.11.2016 ylitarkastaja Tarja Sinivuori-Boldt, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 212/2016 vp HaV 23.11.2016 johtava lakimies Pirkka-Petri Lebedeff, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 212/2016 vp HaV 23.11.2016 Kilpailu- ja kuluttajavirasto Asiantuntijalausunto 
HE 212/2016 vp HaV 23.11.2016 Työ ja Terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 212/2016 vp HaV 29.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 14.8.2017 11.54