HE 213/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 213/2016 vp StV 17.11.2016 varatoiminnanjohtaja Hannu Halila, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 213/2016 vp StV 17.11.2016 johtajaylilääkäri Kari-Matti Hiltunen, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 213/2016 vp StV 17.11.2016 ylilääkäri Teppo Heikkilä, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 213/2016 vp StV 17.11.2016 opetusneuvos Johanna Moisio, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 213/2016 vp StV 17.11.2016 hallintoylilääkäri Päivi Koivuranta-Vaara, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 213/2016 vp StV 17.11.2016 professori Taina Autti, Helsingin yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 213/2016 vp StV 22.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 16.10.2017 11.10