Latest publish 28.9.2017 15.14
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 214/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n, työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n, työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n sekä maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 ja 77 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 4 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1524/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 62 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1525/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki työttömyysturvalain 6 luvun 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1526/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 74 ja 77 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2016
Säädöskokoelma
1527/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä20.10.2016LaatijaSosiaali- ja terveysministeriöLaatijasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

25.10.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

23.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

24.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 214/2016 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 214/2016 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

20.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

21.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut26.10.2016
Käsittely päättynyt18.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

sairauspäivärahattyöttömyyspäivärahatlaskentamallitkilpailukykyeläkemaksuttyöttömyysvakuutuspalkansaajatsosiaaliturvamaksutmaatalousyrittäjättyötapaturmavakuutusammattitauditmääräaika