Latest publish 18.5.2022 10.00
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 216/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Yksityiskohtainen käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Vahvistettu
21.12.2016
Säädöskokoelma
1343/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
21.12.2016
Säädöskokoelma
1344/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä20.10.2016LaatijaSosiaali- ja terveysministeriöLaatijasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

25.10.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

25.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

29.11.2016
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

30.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 216/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

08.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 216/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

14.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

15.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut26.10.2016
Käsittely päättynyt23.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

sairauspäivärahatkuntoutuslaskentamallitosatyökykyisettakuueläkeindeksitkansaneläkkeetnuoretsairaanhoitokorvauksetosakeyhtiötammatillinen kuntoutusjulkiset tilatyksityiset palvelutKansaneläkelaitos