HE 216/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 216/2016 vp StV 15.11.2016 ekonomisti Ilkka Kaukoranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 216/2016 vp StV 15.11.2016 lakimies Jean-Tibor Isomauno, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 216/2016 vp StV 15.11.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 216/2016 vp StV 15.11.2016 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 216/2016 vp StV 15.11.2016 lakimies Mikko Ryynänen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
Latest publish 4.10.2017 13:34