Latest publish 28.9.2017 15.14
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 217/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1107/2016
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 5 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1108/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1109/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1110/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
09.12.2016
Säädöskokoelma
1111/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä20.10.2016AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöAllekirjoittajasosiaali- ja terveysministeriPirkko MattilaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

25.10.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

23.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

24.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 217/2016 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 217/2016 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

01.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

02.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut26.10.2016
Käsittely päättynyt22.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

toimeentulotukikuntouttava työtoimintakotoutuminensäilöönottoulkomaalaisetkunnatsalassapitovelvollisuusapteekitsähköinen laskutustietojärjestelmättoimivaltasosiaalihuoltoasiakkaattiedonsiirtomaksutKansaneläkelaitos