HE 217/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.12.2016
Säädöskokoelma1107/2016
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain 5 a §:n ja voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Vahvistettu09.12.2016
Säädöskokoelma1108/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta
Vahvistettu09.12.2016
Säädöskokoelma1109/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu09.12.2016
Säädöskokoelma1110/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki lastensuojelulain 25 §:n muuttamisesta
Vahvistettu09.12.2016
Säädöskokoelma1111/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 1
Annettu
Päivämäärä20.10.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajasosiaali- ja terveysministeri
Pirkko  Mattila
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä21.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.10.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 217/2016 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 217/2016 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä01.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä02.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut26.10.2016
Käsittely päättynyt22.11.2016
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattoimeentulotuki  kuntouttava työtoiminta  kotoutuminen  säilöönotto  ulkomaalaiset  kunnat  salassapitovelvollisuus  apteekit  sähköinen laskutus  tietojärjestelmät  toimivalta  sosiaalihuolto  asiakkaat  tiedonsiirto  maksut  Kansaneläkelaitos 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (9)
Latest publish 28.9.2017 15.14