HE 217/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi toimeentulotuesta annetun lain ja toimeentulotuesta annetun lain muuttamisesta annetun lain sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 217/2016 vp StV 10.11.2016 hallitussihteeri Susanna Rahkonen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 10.11.2016 keskuksen päällikkö Tomi Ståhl, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 10.11.2016 erityisasiantuntija Ellen Vogt, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 10.11.2016 erityisasiantuntija Anna Järvinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 10.11.2016 erityisasiantuntija Minna Salminen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 10.11.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 16.11.2016 Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 16.11.2016 sosiaalityön esimies Assi Sihvonen, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 217/2016 vp StV 18.11.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 28.9.2017 15:14