Direct link to content

HE 218/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 16.10.2017 11.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain ja sosiaalihuoltolain 42 §:n muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot