HE 221/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaKäsittelyssä
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki konkurssilain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 10
Annettu
Päivämäärä08.11.2018
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Mari   Aalto
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 12:31