Latest publish 30.1.2020 15.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 221/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki konkurssilain muuttamisesta
Vahvistettu
17.05.2019
Säädöskokoelma
664/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
17.05.2019
Säädöskokoelma
665/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
17.05.2019
Säädöskokoelma
666/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä
Vahvistettu
17.05.2019
Säädöskokoelma
667/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
17.05.2019
Säädöskokoelma
668/2019
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä08.11.2018AllekirjoittajaoikeusministeriAntti HäkkänenAllekirjoittajaOikeusministeriöEsittelijälainsäädäntöneuvosMari  AaltoValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

09.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

15.11.2018
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle ympäristövaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

07.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

08.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 221/2018 vp sisältyvien 1.-13. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 221/2018 vp sisältyvien 14.-15. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

11.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 221/2018 vp sisältyvät 1.-13. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 221/2018 vp sisältyvien 14.-15. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

08.05.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

09.05.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut20.11.2018
Käsittely päättynyt07.03.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

konkurssikonkurssisaatavamenettelytluettelotkonkurssipesätympäristövastuutietojärjestelmätpesänselvitysvelkojajakaminenmääräaikatiedoksiantoyrityssaneeraus