HE 224/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 224/2016 vp StV 11.11.2016 ylitarkastaja Elina Uusitalo, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 11.11.2016 hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 11.11.2016 ylilääkäri Tiina Hetemaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 11.11.2016 johtaja Pirjo Marjamäki, Socca - Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 11.11.2016 johtava lakimies Sami Uotinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 17.11.2016 hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 17.11.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 17.11.2016 oikeustieteen tohtori, dosentti Liisa Nieminen Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 17.11.2016 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 17.11.2016 professori (emeritus) Teuvo Pohjolainen Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 17.11.2016 erityisasiantuntija Laura Lindeberg, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 17.11.2016 erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 17.11.2016 terveyspolitiikan asiantuntija Lauri Vuorenkoski, Suomen Lääkäriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 17.11.2016 varatoiminnanjohtaja Anja Eerola, Suomen Hammaslääkäriliitto Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 18.11.2016 professori Raija Huhtanen Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 24.11.2016 folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 24.11.2016 folktingssekreterare Markus Österlund, Svenska Finlands folkting Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 24.11.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 24.11.2016 kieliasiainneuvos Corinna Tammenmaa, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 suunnittelujohtaja Asko Aro-Heinilä, Rauman kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 kuntayhtymän johtaja Hannu Kallunki, Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Kymenlaakson sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 kuntayhtymän johtaja Sofia Ulfstedt, Kårkulla samkommun Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 terveysjohtaja Janne Forsberg, Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 ensihoitopäällikkö Kari Porthan, Helsingin kaupungin pelastuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Päijät-Hämeen pelastuslaitos Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 kaupungin valtuuston 1. varapuheenjohtaja Teija Ek-Marjamäki, Loimaan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Vaasan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 toimitusjohtajaa Annikki Niiranen, Carea - Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 sosiaali- ja terveysjohtaja Seppo Lehto, Varkauden kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 kehittämispäällikkö Kirsi Markkanen, Tehy ry Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 johtaja Tarja Kauppila, Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus ISO Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 johtava ylilääkäri Reijo Haapiainen, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 tiimivetäjä Sandra Bergqvist, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 24.11.2016 Lapin sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 25.11.2016 Porvoon sairaala Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 29.11.2016 hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 29.11.2016 professori Juha Lavapuro Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 29.11.2016 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 29.11.2016 professori Tuomas Ojanen Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 29.11.2016 professori Veli-Pekka Viljanen Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Terveyssosiaalityöntekijät ry Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 johtajaylilääkäri Kati Myllymäki, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Heinolan kaupunki Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Jokilaakson Terveys Oy Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Iisalmen sairaala Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 01.12.2016 Lohjan sairaanhoitoalue Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 07.12.2016 professori Markku Suksi Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 07.12.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 07.12.2016 professori Mikael Hidén Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 07.12.2016 professori Olli Mäenpää Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp PeV 07.12.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 08.12.2016 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 08.12.2016 hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 08.12.2016 Ahvenanmaan maakunnan hallitus Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 09.12.2016 hallitusneuvos Anne Koskela, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 224/2016 vp StV 09.12.2016 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 21.2.2018 11:19