HE 225/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta, tapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta kriisinhallintatehtävässä ja sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 20 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 225/2016 vp PuV 11.11.2016 hallitusneuvos Mika Mänttäri, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 toimintakykysektorin johtaja, everstiluutnantti Timo Iltanen, Pääesikunta Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 pääluottamusmies Mika Ylönen, Upseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 puheenjohtaja Mika Oranen, Aliupseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa, Päällystöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 puheenjohtaja Paavo Kiljunen, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 toiminnanjohtaja Pertti Laatikainen, Maanpuolustuskoulutusyhdistys Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 puheenjohtaja Rami Laitila, Varusmiesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 puheenjohtaja Alpo Penttinen, Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 15.11.2016 puheenjohtaja Timo Heikkinen, Vertaistukiryhmä Vaikeasti Korvattavat ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 16.11.2016 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 16.11.2016 hallitusneuvos, henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 16.11.2016 neuvotteleva virkamies Antti Häikiö, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 16.11.2016 ylitarkastaja Pertti Ojutkangas, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 16.11.2016 ylilääkäri Janne Leinonen, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 16.11.2016 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp PuV 18.11.2016 Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 Päällystöliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 hallitusneuvos Mika Mänttäri, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 puheenjohtaja Rami Laitila, Varusmiesliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 toimintakykysektorin johtaja, everstiluutnantti Timo Iltanen, Pääesikunta Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 projektipäällikkö Jan Johansson, Asevelvollisena vammautuneiden tuki ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 lakimies Henrik Gustafsson, Invalidiliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 lakiasiainpäällikkö Pekka Syrjänen, Valtiokonttori Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 25.11.2016 vanhempi osastoesiupseeri Mika Peltoniemi, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 Tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunta Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 puheenjohtaja Paavo Kiljunen, Suomen Rauhanturvaajaliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen, HYKS Psykiatriakeskus, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 ylitarkastaja Pertti Ojutkangas, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 Upseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 erityisasiantuntija Tiina Ehrnrooth, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 Vertaistukiryhmä Vaikeasti Korvattavat ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 ylituomari Juha Pystynen, vakuutusoikeus Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 29.11.2016 Aliupseeriliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 01.12.2016 Pääesikunta Asiantuntijalausunto 
HE 225/2016 vp StV 02.12.2016 hallitusneuvos Mika Mänttäri, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 28.9.2017 14:46