Latest publish 24.1.2023 10.15
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 225/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuutta verotuksen alalla koskevaksi lainsäädännöksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki digitaalisen alustatalouden toimijoiden tiedonantovelvollisuudesta verotuksen alalla
Vahvistettu
29.12.2022
Säädöskokoelma
1267/2022
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2022
Säädöskokoelma
1268/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2022
Säädöskokoelma
1269/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2022
Säädöskokoelma
1270/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
29.12.2022
Säädöskokoelma
1271/2022
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä20.10.2022AllekirjoittajavaltiovarainministeriAnnika SaarikkoAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaAntti  Kurikka Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

21.10.2022
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

25.10.2022
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

30.11.2022
Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2022 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

01.12.2022
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 225/2022 vp sisältyvien 1.-5. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

07.12.2022
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 225/2022 vp sisältyvät 1.-5. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

09.12.2022
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

12.12.2022
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut28.10.2022
Käsittely päättynyt29.11.2022

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Viite EU:n asiakirjaan

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

alustatalousdigitalisaatiotiedonantovelvollisuustulotverotusvirka-apuEU-maatEU-direktiivitEuroopan unioni