HE 227/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain, vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n sekä aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki avustuksista erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1348/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1349/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki aravarajoituslain 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu21.12.2016
Säädöskokoelma1350/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä27.10.2016
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Allekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä28.10.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2016
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 1.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 227/2016 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 227/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä14.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä15.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.11.2016
Käsittely päättynyt30.11.2016
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatinvestointituki  palvelutalot  käyttäjät  liikuntatilat  tilat  ruokailutilat  vanhukset  deregulaatio  asuminen  vuokra-asunnot  vuokrasopimukset  erityisryhmät 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (11)
Latest publish 18.1.2017 16.24