HE 228/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valiokunnan päätös
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma444/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma445/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma446/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki kaupparekisterilain muuttamisesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma447/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma448/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 24
Annettu
Päivämäärä03.11.2016
AllekirjoittajaSisäministeriö
Allekirjoittajasisäministeri
Paula  Risikko
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.11.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2016
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan, lakivaliokunnan ja talousvaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2017
Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2017
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.05.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvien 1.-6. ja 8.-27. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. ja 29. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä31.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.06.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvät 1.-6. ja 8.-27. lakiehdotuksen.
Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 28. ja 29. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 228/2016 vp sisältyvän 7. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä06.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä12.06.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä13.06.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut16.11.2016
Käsittely päättynyt19.05.2017
+ Hallintovaliokunta
+ Lakivaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatrahanpesu  terrorismi  direktiivit  riskianalyysi  rahapelit  ilmoitusvelvollisuus  aluehallintovirastot  rekisterit  valvonta  edunsaajat  tietosuoja  valtuudet  viranomaiset  asianajajat  järjestöt  Ahvenanmaa  rikoksentorjunta  seuraamukset  muutoksenhaku  Euroopan unioni  Energiavirasto  Finanssivalvonta  Poliisihallitus  Patentti- ja rekisterihallitus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (91)
Latest publish 19.10.2018 12.40