Latest publish 24.10.2017 9.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 229/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Toinen käsittely
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki opintotukilain muuttamisesta
Vahvistettu
13.01.2017
Säädöskokoelma
4/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki tuloverolain 127 d §:n muuttamisesta
Vahvistettu
13.01.2017
Säädöskokoelma
5/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä03.11.2016AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriöAllekirjoittajaopetus- ja kulttuuriministeriSanni Grahn-LaasonenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

08.11.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

08.11.2016
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

07.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

08.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 229/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteisiin LA 87, 101/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

13.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 229/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteisiin LA 87, 101/2016 vp sisältyvien lakiehdotusten hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

16.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

19.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut09.11.2016
Käsittely päättynyt07.12.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

opintotukituloveroasumistukikorkeakoulutammattikorkeakoulutvaltiontakausopiskelijatyhdenvertaisuusvanhemmattulottutkinnotulkomaattakaisinperintäopiskelu ulkomailla