HE 23/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki merilain muuttamisesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma482/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma483/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma484/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu28.06.2017
Säädöskokoelma485/2017
Sopimussarja72/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke Päätöslauselma A.1083(28) muutokset vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen
PäätösHyväksytty
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 5
Annettu
Päivämäärä16.03.2017
AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriö
Allekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeri
Anne  Berner
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä17.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä21.03.2017
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä21.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2017
Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä23.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.05.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 23/2017 vptarkoitetut yleissopimusten liitteisiin ja yleissopimusten pöytäkirjojen liitteisiin tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.06.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä07.06.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä09.06.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut22.03.2017
Käsittely päättynyt19.05.2017
+ Liikenne- ja viestintävaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatmerenkulku  turvallisuus  merionnettomuudet  vesikulkuneuvot  päiväkirjat  digitalisoituminen  vaaratilanteet  kansainväliset sopimukset  merikelpoisuus  deregulaatio  tietojärjestelmät  ilmoitusvelvollisuus  tarkastus  toimivalta  Liikenteen turvallisuusvirasto 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (15)
Latest publish 5.10.2018 11:22