Latest publish 5.10.2018 11.22
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 23/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi merilain, aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n ja merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta sekä Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten hyväksymisestä ja laiksi sopimusmuutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki merilain muuttamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
482/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
483/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki merityösopimuslain 11 luvun 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
484/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki Kansainvälisen merenkulkujärjestön eräiden yleissopimusten eräiden liitteiden muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Vahvistettu
28.06.2017
Säädöskokoelma
485/2017
Sopimussarja
72/2017
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Päätöslauselma A.1083(28) muutokset vuoden 1966 kansainväliseen lastiviivayleissopimukseen
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä16.03.2017AllekirjoittajaLiikenne- ja viestintäministeriöAllekirjoittajaliikenne- ja viestintäministeriAnne BernerValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

17.03.2017
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

21.03.2017
Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

23.05.2017
Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

24.05.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 23/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

01.06.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 23/2017 vptarkoitetut yleissopimusten liitteisiin ja yleissopimusten pöytäkirjojen liitteisiin tehdyt muutokset.
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2017 vp sisältyvät 1.-4. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

07.06.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

09.06.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut22.03.2017
Käsittely päättynyt19.05.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

merenkulkuturvallisuusmerionnettomuudetvesikulkuneuvotpäiväkirjatdigitalisoituminenvaaratilanteetkansainväliset sopimuksetmerikelpoisuusderegulaatiotietojärjestelmätilmoitusvelvollisuustarkastustoimivaltaLiikenteen turvallisuusvirasto