Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 15.1.2020 15:46