Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 22.5.2019 13:13