Latest publish 30.1.2020 15.08
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle kuluttajaluottosopimuksia ja eräitä muita kuluttajasopimuksia koskevien säännösten muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot