Latest publish 10.12.2021 13.03
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 231/2021 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain ja ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Käsittelyssä
Käsittelyvaihe
Ilmoitettu täysistunnossa

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki sosiaalihuoltolain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki yksityisistä sosiaalipalveluista annetun lain muuttamisesta
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä09.12.2021Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeriKrista KiuruAllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöEsittelijähallitusneuvosJaana HuhtaValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

10.12.2021
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

vanhuspalvelutvanhustenhuoltososiaalihuoltoperusoikeudetasumispalvelutkotihoitokotisairaanhoitokotikäynnitteknologiahoitohenkilöstölaitoshoitoikääntyneet