HE 232/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yksityiskohtainen käsittely
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki sairausvakuutuslain 1 ja 9 luvun muuttamisesta
Vahvistettu13.01.2017
Säädöskokoelma6/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta
Vahvistettu13.01.2017
Säädöskokoelma7/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu13.01.2017
Säädöskokoelma8/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki työttömyysturvalain 1 luvun 7 §:n muuttamisesta
Vahvistettu13.01.2017
Säädöskokoelma9/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki kansaneläkelain 5 §:n muuttamisesta
Vahvistettu13.01.2017
Säädöskokoelma10/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 3
Annettu
Päivämäärä03.11.2016
AllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriö
Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeri
Juha  Rehula
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä08.11.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2016
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.11.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä07.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Asia pantiin pöydälle pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 232/2016 vp sisältyvien 1.-8. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä09.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Päivämäärä12.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 232/2016 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä22.12.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä23.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.11.2016
Käsittely päättynyt07.12.2016
+ Sosiaali- ja terveysvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsairausvakuutus  elatustuki  sosiaaliturva  avioliitto  sukupuolineutraalius  vanhempainraha  isyysraha  avoliitto  rekisteröity parisuhde  adoptio  perheenjäsenet  työttömyysturva  kansaneläkkeet  asumistuki  toimeentulotuki  Eläkkeensaajien asumistuki 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (12)
Latest publish 24.10.2017 9.16