Direct link to content

HE 232/2016 vp Asiantuntijalausunnot

Latest publish 24.10.2017 9.16
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot