HE 232/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi muiksi avioliittolain muutokseen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 koordinaattori Julia Kurki, Adoptioperheet ry Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 toiminnanjohtaja Juha Jämsä, Sateenkaariperheet ry Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 lakimies Eeva Ojala, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 22.11.2016 Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 30.11.2016 hallitussihteeri Milja Tiainen, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 02.12.2016 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 232/2016 vp StV 02.12.2016 varapuheenjohtaja Pasi Malmi, Isät lasten asialla ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 24.10.2017 9:16