Latest publish 23.10.2017 15.11
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 233/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Toinen käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
21.12.2016
Säädöskokoelma
1315/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä10.11.2016AllekirjoittajaValtioneuvoston kansliaAllekirjoittajaulkoasiainministeriTimo SoiniValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

11.11.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

16.11.2016
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

08.12.2016
Mietintö pantiin pöydälle 9.12.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

09.12.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 233/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.12.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.

Toinen käsittely

12.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

13.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 233/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

15.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

16.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut17.11.2016
Käsittely päättynyt08.12.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

valtionyhtiötomistajaohjauskehitysyhtiötyritysjärjestelyttoimivaltaEduskuntaValtioneuvosto