Latest publish 18.11.2021 15.18
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 239/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta sekä kalastuslain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta
Vahvistettu
24.03.2017
Säädöskokoelma
176/2017
Sopimussarja
41/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki kalastuslain muuttamisesta
Vahvistettu
24.03.2017
Säädöskokoelma
177/2017
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
 Suomen ja Norjan välinen sopimus kalastuksesta Tenojoen vesistössä
Säädöskokoelma
195/2017
Sopimussarja
42/2017
Päätös
Hyväksytty

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä10.11.2016AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriöAllekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeriKimmo TiilikainenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

11.11.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

16.11.2016
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

10.03.2017
Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2017 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

14.03.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 239/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

21.03.2017
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Osittain ainoa, osittain toinen käsittely

22.03.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 239/2016 vp tarkoitetun sopimuksen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 239/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kaksi lausumaehdotusta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

22.03.2017
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

22.03.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut22.11.2016
Käsittely päättynyt09.03.2017

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kalastusNorjaSuomiTenojoen vesistökansainväliset sopimuksetkalakannatlohikalastuspolitiikkasäännötekologinen kestävyys