HE 239/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Valiokunnan päätös
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki hallintolain muuttamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma432/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma433/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.03.2019
Säädöskokoelma434/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä22.11.2018
AllekirjoittajaOikeusministeriö
Allekirjoittajaoikeusministeri
Antti  Häkkänen
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Marietta   Keravuori-Rusanen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä28.11.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Mietintö pantiin pöydälle 12.2.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.02.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 239/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 239/2018 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.02.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä19.02.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä21.02.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut29.11.2018
Käsittely päättynyt06.02.2019
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanattiedoksianto  hallintolaki  kuulutukset  aikakauslehdet  sanomalehdet  asiakirjat  tietoverkot  WWW-sivut  sähköiset asiakirjat  henkilötiedot 
Latest publish 30.1.2020 10.22