HE 241/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheKäsittely valiokunnassa
Yleiskeskustelu
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki meripelastuslain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki rajavartiolain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 11
Annettu
Päivämäärä22.11.2018
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä28.11.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvien 1.-7., 11., 13. ja 15.-16.lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvien 8.-10., 12. ja 14.lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä14.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvät 1.-7., 11., 13. ja 15.-16. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 241/2018 vp sisältyvien 8.-10., 12. ja 14. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.03.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut29.11.2018
Käsittely päättynyt12.03.2019
+ Hallintovaliokunta
+ Perustuslakivaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanathenkilötiedot  rajavartiostot  henkilörekisterit  tietosuoja  direktiivit  meripelastus  tietojenkäsittely  rikoksentorjunta  tietojenluovutus  Euroopan unioni  Rajavartiolaitos 
Latest publish 19.3.2019 13:40