HE 243/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sijoitusrahastolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Sijoitusrahastolaki
Vahvistettu22.02.2019
Säädöskokoelma213/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu22.02.2019
Säädöskokoelma214/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu22.02.2019
Säädöskokoelma215/2019
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki lahjanlupauslain 3 ja 4 §:n muuttamisesta
Vahvistettu22.02.2019
Säädöskokoelma216/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta
Vahvistettu22.02.2019
Säädöskokoelma217/2019
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 13
Annettu
Päivämäärä22.11.2018
AllekirjoittajaValtiovarainministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Paula  Kirppu
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä23.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2018
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä27.11.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä18.01.2019
Mietintö pantiin pöydälle 22.1.2019 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä18.01.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.01.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 243/2018 vp sisältyvien 1.-18. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä22.01.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.01.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 243/2018 vp sisältyvät 1.-18. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä25.01.2019
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä08.02.2019
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä12.02.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut29.11.2018
Käsittely päättynyt15.01.2019
+ Talousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatsijoitusrahastot  rahastoyhtiöt  hallinto  omistajat  tilintarkastus  maksuvalmius  kiinteistörahastot  kanteet  lunastus  markkinointi  tiedonsaantioikeus  rikosrekisterit  asetukset  kokoukset  Finanssivalvonta  Euroopan unioni 
Latest publish 15.1.2020 15:28