Direct link to content

HE 246/2018 vp

Latest publish 18.6.2020 12.37
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 246/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n sekä eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Ratkaiseva käsittely

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta rajoittamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa annetun lain 3 ja 7 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2018
Säädöskokoelma
1326/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki eräiden kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetussa laissa säädettyjen velvoitteiden soveltamisesta annetun lain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
28.12.2018
Säädöskokoelma
1327/2018
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä22.11.2018Allekirjoittajaperhe- ja peruspalveluministeriAnnika SaarikkoAllekirjoittajaSosiaali- ja terveysministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaMaria  PorkoValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

23.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

27.11.2018
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

11.12.2018
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2018 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

12.12.2018
Yleiskeskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Ensimmäinen käsittely

13.12.2018
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 246/2018 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

17.12.2018
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

18.12.2018
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 246/2018 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

19.12.2018
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

20.12.2018
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut29.11.2018
Käsittely päättynyt11.12.2018

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

kunnatkuntayhtymätoikeustoimimääräaikasosiaalipalvelutterveyspalvelutsopimuksetyrityksetirtisanominenrakennuksetvuokrauskäyttöoikeussote-uudistusyhteistoiminta-alueetinvestoinnit