Latest publish 16.10.2017 11.10
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 247/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
21.12.2016
Säädöskokoelma
1324/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta
Vahvistettu
21.12.2016
Säädöskokoelma
1325/2016
Päätös
Hyväksytty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä17.11.2016AllekirjoittajaOpetus- ja kulttuuriministeriöAllekirjoittajaopetus- ja kulttuuriministeriSanni Grahn-LaasonenValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

18.11.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

22.11.2016
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

25.11.2016
Mietintö pantiin pöydälle 29.11.2016 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

29.11.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 247/2016 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

07.12.2016
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.

Toinen käsittely

09.12.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 247/2016 vp sisältyvät 1.-2. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

14.12.2016
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

14.12.2016
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut23.11.2016
Käsittely päättynyt24.11.2016

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

evankelis-luterilainen kirkkoortodoksinen kirkkohautausväestökirjatkulttuurihistorialliset rakennukset