HE 247/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain 2 §:n ja ortodoksisesta kirkosta annetun lain 119 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 247/2016 vp HaV 23.11.2016 vanhempi hallitussihteeri Joni Hiitola, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 247/2016 vp HaV 23.11.2016 kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 247/2016 vp HaV 23.11.2016 kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 247/2016 vp HaV 23.11.2016 kansliapäällikkö Jukka Keskitalo, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto 
HE 247/2016 vp HaV 23.11.2016 neuvotteleva virkamies Annika Klimenko, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 247/2016 vp HaV 23.11.2016 palvelukeskuksen johtaja Sirpa Koriala, Suomen ortodoksinen kirkollishallitus Asiantuntijalausunto 
Latest publish 16.10.2017 11.10