HE 25/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheTäysistunto
Käsittely
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 54 ja 87 §:n muuttamisesta
Vahvistettu29.04.2016
Säädöskokoelma320/2016
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä10.03.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajaoikeus- ja työministeri
Jari  Lindström
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä11.03.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä15.03.2016
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä15.03.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä01.04.2016
Mietintö pantiin pöydälle 5.4.2016 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä01.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 25/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.04.2016
Asia poistettiin päiväjärjestyksestä.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä08.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 25/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen.
Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä12.04.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä14.04.2016
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä15.04.2016
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut17.03.2016
Käsittely päättynyt29.03.2016
+ Hallintovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatkotoutuminen  kunnat  tietojärjestelmät  automaatio  korvaukset  Väestörekisterikeskus 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (8)
Latest publish 29.12.2016 10:54