Latest publish 28.2.2018 11.01
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Valiokuntien asiantuntijalausunnot