Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 15.1.2020 14:34