Hallituksen esitys eduskunnalle kansallisen turvallisuuden huomioon ottamista alueiden käytössä ja kiinteistönomistuksissa koskevaksi lainsäädännöksi

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

Latest publish 12.4.2019 10:43