HE 255/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä ydinenergian rauhanomaisessa käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Kansainvälisen velvoitteen hyväksyminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 255/2016 vp TaV 10.02.2017 ylitarkastaja Netta Skön, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 255/2016 vp TaV 10.02.2017 ylitarkastaja Netta Skön, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 255/2016 vp TaV 10.02.2017 lainsäädäntösihteeri Johanna Lahti, ulkoasiainministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 255/2016 vp TaV 10.02.2017 Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Asiantuntijalausunto 
HE 255/2016 vp TaV 10.02.2017 ylitarkastaja Netta Skön, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 30.1.2018 9:58