HE 257/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki työsopimuslain muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma204/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki merityösopimuslain muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma205/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 31 ja 37 a §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma206/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki valtion virkamieslain 38 ja 39 §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma207/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 48 §:n muuttamisesta
Vahvistettu07.04.2017
Säädöskokoelma208/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 2
Annettu
Päivämäärä08.12.2016
AllekirjoittajaTyö- ja elinkeinoministeriö
Allekirjoittajavaltiovarainministeri
Petteri  Orpo
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä09.12.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä13.12.2016
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Mietintö pantiin pöydälle 28.2.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä24.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 257/2016 vp sisältyvien 1.-7. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä28.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 257/2016 vp sisältyvät 1.-7. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä03.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä09.03.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä10.03.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut07.02.2017
Käsittely päättynyt23.02.2017
+ Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatlomautus  irtisanominen  työnantajat  ilmoitusvelvollisuus  työ- ja elinkeinotoimistot  työvoimapalvelut  tiedotus  työntekijät 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (6)
Latest publish 25.1.2018 14:28