HE 257/2016 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 257/2016 vp TyV 07.02.2017 hallitusneuvos Susanna Siitonen, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 257/2016 vp TyV 09.02.2017 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 257/2016 vp TyV 09.02.2017 päälakimies Timo Koskinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 257/2016 vp TyV 09.02.2017 Akava ry Asiantuntijalausunto 
HE 257/2016 vp TyV 09.02.2017 Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 257/2016 vp TyV 15.02.2017 palveluesimies Johanna Vuorela, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto 
Latest publish 25.1.2018 14:28