Latest publish 10.1.2023 11.27
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 257/2022 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n ja tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hylätty
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Momentti tai budjettilaki
Budjettilakiehdotus

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki verontilityslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki tuloverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki verontilityslain 12 ja 12 f §:n muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä10.11.2022AllekirjoittajakuntaministeriSirpa PaateroAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijäerityisasiantuntijaVeera Koski-EksténValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

11.11.2022
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

15.11.2022
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Mietinnön pöydällepano

09.12.2022
Mietintö pantiin pöydälle 12.12.2022 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

12.12.2022
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 257/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

15.12.2022
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 257/2022 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

19.12.2022
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

20.12.2022
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut18.11.2022
Käsittely päättynyt08.12.2022

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Liittyvät valtiopäiväasiat

Asiasanat

yhteisöveroverotulotjakaminenkunnatvarhaiskasvatusmaksutomaisuuspoistot (talous)