HE 259/2016 vp

Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

YHTEENVETO

Asian tilaHyväksytty muutettuna
KäsittelyvaiheEduskunnan vastauksen tai kirjelmän toimittaminen
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset
Nimeke1 Laki ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma252/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma253/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma254/2017
PäätösHyväksytty muutettuna
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke4 Laki luonnonsuojelulain 65 §:n muuttamisesta
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma255/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke5 Laki ympäristönsuojelulain 39 ja 83 §:n muuttamisesta
Vahvistettu05.05.2017
Säädöskokoelma256/2017
PäätösHyväksytty
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
+ Näytä loput nimekkeet, yhteensä 11
Annettu
Päivämäärä15.12.2016
AllekirjoittajaYmpäristöministeriö
Allekirjoittajamaatalous- ja ympäristöministeri
Kimmo  Tiilikainen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä16.12.2016
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2017
Asia lähetettiin ympäristövaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä07.02.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Mietinnön pöydällepano
Täysistunto
Päivämäärä29.03.2017
Mietintö pantiin pöydälle 30.3.2017 pidettävään täysistuntoon.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä29.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Ensimmäinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2017
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 259/2016 vp sisältyvien 1.-16. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä30.03.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Toinen käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2017
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 259/2016 vp sisältyvät 1.-16. lakiehdotuksen.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä05.04.2017
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Eduskunnan vastaus
Päivämäärä07.04.2017
Asiakirja
Eduskunnan vastaus.
 
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
Päivämäärä10.04.2017
Eduskunnan vastauksen toimittaminen
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut09.02.2017
Käsittely päättynyt29.03.2017
+ Ympäristövaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Viite EU:n asiakirjaan
Asiasanatympäristövaikutusten arviointi  direktiivit  yhteensovittaminen  kuuleminen  Natura 2000  arviointi  maankäyttö  lupamenettely  neuvottelut  rajat  hankkeet  ympäristönsuojelu  Euroopan unioni 
Valiokuntien asiantuntijalausunnot (19)
Latest publish 8.2.2018 12.07