HE 259/2016 vp

Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 johtaja Timo Jokelainen, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 ympäristönsuojeluyksikön päällikkö Päivi Kentala, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 professori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 yliopistonlehtori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 28.02.2017 yliopistonlehtori Ismo Pölönen, Itä-Suomen yliopisto Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 01.03.2017 lakimies Minna Mättö, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 01.03.2017 asiantuntija Satu Räsänen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 01.03.2017 lakimies Minna Ojanperä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 01.03.2017 erityisasiantuntija Tapani Veistola, Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 01.03.2017 ylitarkastaja Netta Skön, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 02.03.2017 Suomen luonnonsuojeluliitto ry Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 17.03.2017 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 17.03.2017 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 17.03.2017 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 259/2016 vp YmV 17.03.2017 Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 8.2.2018 12.07