Latest publish 16.5.2019 12.49
Valtiopäiväasia

Asian käsittelytiedot HE 259/2018 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

YHTEENVETO

Asian tila
Hyväksytty muutettuna
Käsittelyvaihe
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Keskeiset asiakirjat

Vireilletuloasiakirja
Valiokunta-asiakirja
Valiokunta-asiakirja
Eduskunnan vastaus

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätökset

Nimeke
1 Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa
Vahvistettu
10.05.2019
Säädöskokoelma
650/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
2 Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
3 Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain muuttamisesta
Vahvistettu
10.05.2019
Säädöskokoelma
651/2019
Päätös
Hyväksytty muutettuna
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
4 Laki pakkokeinolain 10 luvun 57 §:n muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §
Nimeke
5 Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
Päätös
Hylätty
Lainsäätämisjärjestys
Perustuslaki 72 §

Hallituksen esitys Annettu

Päivämäärä29.11.2018AllekirjoittajavaltiovarainministeriPetteri OrpoAllekirjoittajaValtiovarainministeriöEsittelijäylitarkastajaJaana  VehmaskoskiValtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.

Ilmoitettu täysistunnossa

30.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.

Lähetekeskustelu

05.12.2018
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.

Mietinnön pöydällepano

13.03.2019
Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2019 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

14.03.2019
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvien 1., 3. ja 6.-10. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena.
Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvien 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

18.03.2019
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvät 1., 3. ja 6.-10. lakiehdotuksen.
Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä hallituksen esitykseen HE 259/2018 vp sisältyvien 2., 4. ja 5. lakiehdotuksen hylkäämisestä.
Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi.
Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus

26.04.2019
Eduskunnan vastaus.

Eduskunnan vastauksen toimittaminen

03.05.2019
Eduskunnan vastauksen toimittaminen

Valiokuntakäsittely

Saapunut10.12.2018
Käsittely päättynyt12.03.2019

Yhdistetyt asiat

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Asiasanat

henkilötiedottullilaitostietosuojarikoksentorjuntaverotusvalvontatietojärjestelmätEU-maatdirektiivitperusoikeudetihmisoikeudetEuroopan unioni