HE 262/2018 vp

Hallituksen esitys Eduskunnalle elintarvikelaiksi sekä laeiksi terveydensuojelulain ja Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

YHTEENVETO

Asian tilaRauennut
KäsittelyvaiheRaukeaminen
Raukeaminen
Momentti tai budjettilakiBudjettilakiehdotus
Keskeiset asiakirjat
Vireilletuloasiakirja

EDUSKUNTAKÄSITTELY

Ehdotukset ja päätöksetv
Nimeke1 Elintarvikelaki
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke2 Laki terveydensuojelulain muuttamisesta
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Nimeke3 Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä
LainsäätämisjärjestysPerustuslaki 72 §
Annettu
Päivämäärä29.11.2018
Allekirjoittajamaa- ja metsätalousministeri
Jari  Leppä
AllekirjoittajaMaa- ja metsätalousministeriö
Esittelijäundefined
lainsäädäntöneuvos
Hannu   Miettinen
Valtioneuvosto antoi hallituksen esityksen.
Ilmoitettu täysistunnossa
Päivämäärä30.11.2018
Hallituksen esityksen antamisesta ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Lähetekeskustelu
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.
 
Käsittely
Täysistunto
Päivämäärä04.12.2018
Asiakirja
Täysistunnon pöytäkirjan asiakohta
 
Raukeaminen
Päivämäärä16.04.2019
Asiakirja
Asian käsittely on rauennut perustuslain 49 §:n 1 momentin nojalla
 
Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
Päivämäärä18.04.2019
 
Valiokuntakäsittely
Saapunut11.12.2018
+ Maa- ja metsätalousvaliokunta
Yhdistetyt asiat
Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin
Asiasanatelintarvikkeet  elintarvikevalvonta  elintarviketurvallisuus  valvonta  maakunnat  maakuntauudistus  alkoholi  lihantarkastus  ympäristöterveydenhuolto  maksut  terveydensuojelu  Harmaan talouden selvitysyksikkö  Maa- ja metsätalousministeriö  Ruokavirasto  Valtion lupa- ja valvontavirasto 
Latest publish 18.4.2019 11:28